FONOGRAMM.PRO > Яков Науменко > Яков Науменко - Будзем жыць як набяжыць

Яков Науменко - Будзем жыць як набяжыць


Там за ракою зноў пір гарою.
А за пагоркам плачацца горка.
А ў нашай хаце – не разабраці:
Тое і гэта з лета у лета.

ПРЫПЕЎ:

Будзем жыць як набяжыць,
То смяяцца , то тужыць.
А над намі грымне гром –
Будзем жывы, не памром!
Ой-ёй-ёй, будзе ўсяк,
Або гэтак, або так!


Каб не прапасці, здолець напасці,
Трэба старацца разам трымацца.
Трэба трымацца роднае маці,
Любай старонкі, вернае жонкі.

Хто нам паможа, ведаюць Божа,
Маці ды жонка, чарыца звонка.
Вып’е на свята той, хто багаты,
Бедны і ў будзень, ой, не забудзе.

Вернуться назад