FONOGRAMM.PRO > Тамара Асар > Тамара Асар - Ариайдай

Тамара Асар - Ариайдай


айтайын айт дегенде ариайдай
коп айтса ариайдай конилге жай
барады отип жалган кун санаулы
халайы0 ойнап кулип осындайда
к\с
еей саган халкым ай
беу анимди айтып ай
журмин шалкып ай
олендитил бастайды жак костайды
байгеден келсе жуйрик ойкастайды
берейин бастап бастап баста десен
бул тойды мен бастамай ким бастайды
к\с
еей саган халкым ай
беу анимди айтып ай
журмин шалкып ай
сойлей бер кызыл тилим мен барымда
калайын менде сойлеп сен барында
барында тиршиликтин ойнада кул
заманнын мынай турган дел далында
к\с
еей саган халкым ай
беу анимди айтып ай
журмин шалкып ай

Вернуться назад